สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 9 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2552

                           เริ่มต้นทักทายให้กับเทศกาลสงกรานต์ หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีไทย ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี หลายๆท่าน รวมถึงตัวดิฉันด้วย อาจสงสัยหรือมีคำถามในใจเกี่ยวกับ “วันปีใหม่” นี้ ว่าทำไมต้องตรงกับวันที่ ๑๓ เมษายน ของทุกปี?เป็นวันนี้จริงหรือไม่? เป็นวันอื่นได้ไหม? แล้วที่อื่นๆ ทั่วโลกมีเทศกาลสงกรานต์แบบไทยหรือไม่? “คุณสรรค์สนธฺ บุญโยทยาน” กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิของเราได้มาไขความลับและข้อข้องใจเหล่านี้แล้ว ซึ่งติดตามได้ใน “สภาปริทัศน์”

                          วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ยังเป็น วันผู้สูงอายุแห่งชาติ และเนื่องจากเป็นวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ญาติมิตรกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดเพื่อพบปะกันอย่างถ้วนหน้า ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ ๑๔ เมษายนของทุกปี เป็น วันครอบครัวแห่งชาติ อีกด้วย เพราะเป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เช่น การทำบุญตักบาตร การสงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ บางแห่งมีการขนทรายเข้าวัด การบังสุกุลอัฐบรรพบุรุษ ตลอดจนจัดการละเล่นพื้นบ้านเพื่อสร้างความสนุกสนาน ความสำคัญอีกประการก็คือการร่วมอนุรักษ์สื่อสารวัฒนธรรมไทย ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของชาติ ซึ่งนอกจากเราจะได้ เย็นฉ่ำกาย ดับอุณหภูมิความร้อนได้บ้างแล้ว ยัง ฉ่ำชื่นหัวใจ กับบรรยากาศอบอุ่นของครอบครัว นับเป็นพลังสำคัญที่ทำให้เรามีกำลังใจต่อสู้ดำเนินชีวิตในภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในปัจจุบัน

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 6/5/2552
       
  97 ปีที่ 7 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2550
  98 ปีที่ 7 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2550
  99 ปีที่ 6 ประจำเดือน 12 พ.ศ.2549
  100 ปีที่ 6 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2549
  101 ปีที่ 6 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2549
  102 ปีที่ 6 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2549
  103 ปีที่ 6 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2549
  104 ปีที่ 6 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2549
  105 ปีที่ 6 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2549
    หน้า :
  9