สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 6 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2549

  มรสน.จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 42 ปี

  มรสน.จัดพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 42 ปี
  การก่อตั้งมหาวิทยาลัย พร้อมประชุมกรรมการสมาคมศิษย์เก่า
        เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2549 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย (ครบรอง 42 ปี) ณ ห้งอประชุมสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ศิษย์เก่า พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และสื่อมวลชน พร้อมใจร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และฟังธรรมเทศนา เพื่อความเป็นสิริมงคลจำนวนมาก ในการนี้มหาวิทยาลัยได้จัดแสดงภาพประวัติศาสตร์ของการก่อตั้ง และกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยในอดีต โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างดี
           และในเวลา 9.30 น. ของวันเดียวกัน นายปัญญา มหาชัย อธิการบดี เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมอบหมายให้ ผศ.ดร.วัฒนา สุวรรณไตรย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี ในฐานะประธานกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ดำเนิการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างที่ชัดเจน และความก้าวหน้าของสมาคม เพื่อให้ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องตามวัตถุประสงค์ต่อไป

  การประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 4/8/2549
       
  97 ปีที่ 7 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2550
  98 ปีที่ 7 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2550
  99 ปีที่ 6 ประจำเดือน 12 พ.ศ.2549
  100 ปีที่ 6 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2549
  101 ปีที่ 6 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2549
  102 ปีที่ 6 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2549
  103 ปีที่ 6 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2549
  104 ปีที่ 6 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2549
  105 ปีที่ 6 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2549
    หน้า :
  9