สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 6 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2549

  ผู้นำองค์กร ในเวียดนาม เลือก มรสน. ฝึกภาษาไทยพื้นฐาน เพื่อเป็นสะพานสายสัมพันธ์ ไทย-เวียดนาม

  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2549 นายปัญญา มหาชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พร้อมรองอธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรม ประธานสภาคณาจารย์ และคณะวิทยากร ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรม โครงการอบรมภาษาไทยพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการศึกษา จากประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  5 ท่าน ประกอบด้วย
  1. นายฟุ๊ก เติ่น ดิ่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด โรงแรมเฝื่องดง จังหวัดเงอาน
  2. ดร.ฝาน เหงียน หิ่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยกว๋างตรี
  3. ดร.ยวี เล เติน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยดานัง
  4. นางตู๋ เหงียน ถิ ถวี หัวหน้าฝ่ายการต่างประเทศมหาวิทยาลัยดานัง
  5. นางเลียน เล ถิ ชวน ผู้อำนวยการกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยกว๋างบิ่ง
  การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นตาม โครงการสานสัมพันธ์ประเทศเพื่อนบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกระทรวงศึกษาธการ เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี และส่งเสริมความร่วมมือให้แน่นแฟ้นมากขิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรแกนนำ (ผู้บริหาร ครู นักวิชาการ และบุคลากรทางการศึกษา) เพื่อเป้นเครือข่ายในการขยายผลต่อไป
  ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้มอบหมายให้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม จัดหลักสูตรอบรมภาษาไทยพี้นฐาน (เบื้องต้น) ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ศิลปะวัฒนธรรมไทย ระบบการศึกษาไทย โครงการพระราชดำริ และการฉลองครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับการศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดสกลนคร และอุดรธานี โดยใช้เวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 - 30 สิงหาคม 2549 ซึ่งทั้ง 5 ท่าน จะได้รับมอบวุฒิบัตรหลังเสร็จสิ้นการอบรม

   


   

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 4/9/2549
       
  97 ปีที่ 7 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2550
  98 ปีที่ 7 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2550
  99 ปีที่ 6 ประจำเดือน 12 พ.ศ.2549
  100 ปีที่ 6 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2549
  101 ปีที่ 6 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2549
  102 ปีที่ 6 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2549
  103 ปีที่ 6 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2549
  104 ปีที่ 6 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2549
  105 ปีที่ 6 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2549
    หน้า :
  9