สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 9 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2552


                        เมื่อเห็นช่อดอกสีเหลืองบานสะพรั่งเป็นพวงระย้าของดอกคุณหรือดอกราชพฤกษ์ และเสียงจักจั่นก้องดังอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย นับเป็นสัญญาณบอกถึงฤดูร้อนที่แสนจะหรรษาสำหรับหลายๆคน อย่างไรก็ตามด้วยความปรารถนาดีจาก "หนองหารหลวง" ที่อยากให้ผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาวะที่ดี ดังนั้นจึงขอให้เตรียมพร้อมรับมือกับอุณหภูมิที่สูงขึ้นอันเนื่องจากภาวะโลกร้อน โรคภัยไข้เจ็บ รวมถึงอาหารที่จะต้องใส่ใจเป็นพิเศษด้วยนะคะ

                        แม้ช่วงนี้จะเป็ฯช่วงปิดภาคเรียน บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยก็ไม่ได้เงียบเหงาแต่อย่างใด  เพราะนอกจากเสียงจักจั่นแล้ว ยังมีนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกประเภทโควตามารายงานตัว รวมถึงน้องๆที่สนใจเข้ามาสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออย่างคึกคัก

                        ขณะเดียวกันหลายๆคณะ รวมถึงกองพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาและบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น  กิจกรรมโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรมนำชีวิตพอเพียง ปี  ๒๕๕๒ ที่กำหลังจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๕๒ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ช่วงปิดภาคเรียน  สร้างคุณค่าดีดีกลับคืนสู่สังคมท้องถิ่น ตลอดจนได้ศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน และรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ ซึ่งนับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะอยู่ในความทรงจำ ภายหลังสำเร็จการศึกษา และมีความสุขทุกครั้งเมื่อย้อนคิดถึงอดีตของการเป็น "นักศึกษา" ที่สร้าง "คุณค่า" ทั้งให้กับ "สังคม" และ "ตนเอง"

                        ณัฐณิชา  ดาบสมเด็จ
                                     บก.

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 3/4/2552
       
  73 ปีที่ 9 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2552
  74 ปีที่ 9 ประจำเดือน 2 พ.ศ.2552
  75 ปีที่ 9 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2552
  76 ปีที่ 8 ประจำเดือน 12 พ.ศ.2551
  77 ปีที่ 8 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2551
  78 ปีที่ 8 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2551
  79 ปีที่ 8 ประจำเดือน 9 พ.ศ.2551
  80 ปีที่ 8 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2551
  81 ปีที่ 8 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2551
  82 ปีที่ 8 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2551
  83 ปีที่ 8 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2551
  84 ปีที่ 8 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2551
    หน้า :
  7