สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 9 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2552

  ความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนในระยะเวลาเพียงช่วงสั้นๆ แต่มีกิจกรรมมากมายที่มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติตามภารกิจ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ การพัฒนาหลักสูตรๆ หลักสูตร การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ด้านต่างๆ แก่บุคลากรทั้งภายใน และภายนอกทั้งในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ฯลฯ และในระดับชาติที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้นี้ คือ การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ ๒ (NCST 2009)ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ การแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ ๘ รอบคัดเลือก ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ และคาราวานวิทยาศาสตร์ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒ นอกจากนี้ในระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยยังเตรียมจัดการประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ ๒ เรื่อง "ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก:ด้านการศึกษา (CWEC2009)" ระหว่างวันที่ ๓-๔ กันยายน ๒๕๕๒ ซึ่งทุกกิจกรรมเป็นโอกาสที่คณาจารย์ นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย บุคลากรทางการศึกษาที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาขีดความสามารถของตนให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


  ดังนั้นบุคลากรทุกภาคส่วนจักต้องร่วมแรงร่วมใจในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมต่างๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ตนรับผิดชอบอย่างดีที่สุด ต้อนรับผู้มาเยือนด้วยรอยยิ้มและพร้อมอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างเต็มความสามารถเพื่อสร้างความสุขและความประทับใจแก่แขกที่มาเยือนบ้านของเรา  ณัฐณิชา ดาบสมเด็จ บก.

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 13/7/2552
       
  61 ปีที่ 10 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2553
  62 ปีที่ 10 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2553
  63 ปีที่ 10 ประจำเดือน 2 พ.ศ.2553
  64 ปีที่ 10 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2553
  65 ปีที่ 9 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2552
  66 ปีที่ 9 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2552
  67 ปีที่ 9 ประจำเดือน 9 พ.ศ.2552
  68 ปีที่ 9 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2552
  69 ปีที่ 9 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2552
  70 ปีที่ 9 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2552
  71 ปีที่ 9 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2552
  72 ปีที่ 9 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2552
    หน้า :
  6