สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 9 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2552

  ฝนยังคงตกลงมาไม่ขาดสาย ผลดีก็คือมีน้ำท่าในการทำไรไถนาของชาวเกษตรกรไทย
  และอากาศเย็นสบาย แต่ผลเสียที่พบคือ ปัญหาสุขภาพเมื่อต้องตากฝน รวมถึงภัยของน้ำท่วม
  ไฟฟ้าช็อต ฟ้าผ่า อุบัติเหตุบนท้องถนน ที่เรายังคงเห็นกันในข่าวประจำวันเกือบทุกวัน
  อย่างไรก็ตามแต่ ทุกสิ่งสามารถป้องกันได้ โดยเริ่มต้นจากตัวเราเอง ฉะนั้นจึงควรระมัดระวังอย่าประมาทนะค่ะ
  เพราะนั่นอาจหมายถึง การบาดเจ็บ เสียชีวิตและทรัพย์สินเลยทีเดียว

  ด้วยภารกิจ และกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่มีมากมายในขณะนี้ บุคลากรทุกภาคส่วนปฏิบัติงานตามความ
  รับผิดชอบอย่างมุ่งมั่น แต่ก็ไม่ทำให้บุคลากรลืมเลือนวันสำคัญยิ่งของมหาวิทยาลัยไปได้ นั่นก็คือ "วันสถาปนา
  ครบรอบ ๔๕ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร" ซึ่งตรงกับ วันที่ ๑๗ กรกฏาคม ๒๕๕๒ ของทุกปี ในการนี้มหาวิทยาลัย
  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารและสังฆทานแด่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป และอุทิศส่วนกุศลแก่
  บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ล่วงลับ โดยมีอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วม
  พิธีเป็นจำนวนมาก

  ในวันนี้เราทุกคนล้วนมีความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครของเรา ที่เป็น...
  ๔๕ ปี แห่งการสถาปณา
  ๔๕ ปีแห่งการร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาในทุกด้าน
  ๔๕ ปี แห่งการเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ให้โอกาสแก่คนในท้องถิ่น
  และ ๔๕ ปี ที่มุ่งมั่นร่วมกันในการเป็นสถาบันแห่งการสร้างคนดี มีจิตสาธารณ และมีทักษะวิชาชีพ

  ณัฐณิชา  ดาบสมเด็จ
  บก.

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 0/0/543
       
  61 ปีที่ 10 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2553
  62 ปีที่ 10 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2553
  63 ปีที่ 10 ประจำเดือน 2 พ.ศ.2553
  64 ปีที่ 10 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2553
  65 ปีที่ 9 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2552
  66 ปีที่ 9 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2552
  67 ปีที่ 9 ประจำเดือน 9 พ.ศ.2552
  68 ปีที่ 9 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2552
  69 ปีที่ 9 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2552
  70 ปีที่ 9 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2552
  71 ปีที่ 9 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2552
  72 ปีที่ 9 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2552
    หน้า :
  6