สารประชาสัมพันธ์หนองหารหลวง

 • ปีที่ 10 ประจำเดือน 2 พ.ศ.2553

                            ด้วยภาวะโลกร้อน จึงทำให้ฤดูร้อนปีนี้มาอย่างรวดเร็ว และ
  ทำหน้าที่อย่างแข็งขันจนอุณหภูมิพุ่งปรี๊ดขึ้นไปเกือบ ๔๐ องศา พวก
  เราเลยต้องโหมเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมสลับหมุนเวียนคลายร้อนตลอดวัน
  แลกกับค่าไฟที่พุ่งขึ้นสูงไม่แพ้กับอากาศเลยทีเดียว
  ดังนั้นจึงอยากแนะนำวิธีคลายร้อนที่เราสามารถทำได้ง่ายๆ
  หลายวิธี เช่น อาบน้ำ้อุณหภูมิปกติ ประพรมด้วยน้ำ้อบนำ้หอม เครื่อง
  หอมไทย เพราะกลิ่นหอมของสมุนไพรไทย มีส่วนช่วยกระตุ้นระบบ
  ประสาท เมื่อได้กลิ่นจะทำให้มีความรู้สึกผ่อนคลาย อารมณ์ดี สดชื่น
  จากนั้นใส่เสื้อผ้าที่ทำจากใยธรรมชาติ งดผ้าที่ทำจากใยสังเคราะห์ เปิด
  หน้าต่างให้โล่งแล้วเปิดพัดลมให้กระจายลมไปทั่วห้อง...ดื่มนำ้เย็นใส
  สะอาด ใส่น้ำ้แข็งสักก้อน...หรือจะเดินชมต้นไม้ ดอกไม้ เพราะออกซิเจน
  จากต้นไม้จะช่วยให้สดชื่นดีกว่าแอร์ตั้งเยอะ... เห็นมั้ยค่ะว่าเป็นวิธีคลาย
  ร้อนง่ายๆ แถมประหยัดอีกต่างหาก แต่อย่าลืมรับประทานอาหารที่ปรุง
  สุกใหม่ๆ และถูกสุขลักษณะเท่านั้น เพราะต้องคำนึงถึงภัยของสุขภาพ
  ที่มาคู่กับหน้าร้อนด้วย
  ส่วนการปิดเทอมภาคฤดูร้อนของมหาวิทยาลัย น้องๆ
  นักศึกษาภาคปกติ ตลอดจนคณะ สำนัก สถาบัน สาขาวิชา ชมรม
  ต่างๆ ได้จัดกิจกรรมมากมาย อาทิ การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ การ
  ศึกษาดูงานเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ และกิจกรรมสร้างสรรค์อันเป็นประโยชน์
  ต่อสังคมอย่างค่ายอาสาพัฒนา ซึ่งกิจกรรมอันหลากหลายเหล่านี้
  นับเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ
  และเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าซึ่งหาไม่ได้จากห้องเรียน จึงนับเป็นช่วง
  เวลาการเรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงปิดเทอมได้อย่างดีทีเดียว

  ดาวน์โหลด
  วันที่ : 0/0/543
       
  61 ปีที่ 10 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2553
  62 ปีที่ 10 ประจำเดือน 3 พ.ศ.2553
  63 ปีที่ 10 ประจำเดือน 2 พ.ศ.2553
  64 ปีที่ 10 ประจำเดือน 1 พ.ศ.2553
  65 ปีที่ 9 ประจำเดือน 11 พ.ศ.2552
  66 ปีที่ 9 ประจำเดือน 10 พ.ศ.2552
  67 ปีที่ 9 ประจำเดือน 9 พ.ศ.2552
  68 ปีที่ 9 ประจำเดือน 8 พ.ศ.2552
  69 ปีที่ 9 ประจำเดือน 7 พ.ศ.2552
  70 ปีที่ 9 ประจำเดือน 6 พ.ศ.2552
  71 ปีที่ 9 ประจำเดือน 5 พ.ศ.2552
  72 ปีที่ 9 ประจำเดือน 4 พ.ศ.2552
    หน้า :
  6