การรับสมัครคัดเลือกบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 5 โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2556


วันที่ : 28 ม.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2076