โลโก้ 50 จากโรงเรียนฝึกหัดครูสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 

 

 

 


วันที่ : 23 เม.ย. 2557
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
อ่าน : 3222