ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงาน  ดาวน์โหลด

 2. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน  เรื่อง  "แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ"  ดาวน์โหลด

 3. คำสั่งมหาววิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง แต่งตั้งคณะผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยราชสกลนคร  ดาวน์โหลด


วันที่ : 2 มิ.ย. 2557
ที่มา : สำนักงานอธิการบดี
อ่าน : 1424