ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติฯ หัวข้อ “สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กับการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันพุธที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่

>> ดาวน์โหลดรายละเอียด

>> ดาวน์โหลดใบสมัคร

 


วันที่ : 24 มี.ค. 2558
ที่มา :
อ่าน : 1042