ประกาศ มรสน เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์พิเศษ ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ : 25 มิ.ย. 2558
ที่มา : งานบริหารบุคคลและนิติการ
อ่าน : 708