ประกาศ มรสน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา


วันที่ : 7 ก.ค. 2558
ที่มา : งานบริหารบุคคลและนิติการ
อ่าน : 855