เพลงมหาวิทยาลัยใหม่

 

เพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
01 มาร์ช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 02 ปณิธานราชพฤกษ์
 03 บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 04 ปัญญาคือแสงสว่างส่องโลก
 05 รั้วเขียวชมพู
 06 เมื่อดอกคูณบาน
 07 รำวงชาวราชพฤกษ์
 08 ก้าวไปไม่หยุดยั้ง
 09 สกล...นครงาม
 10 สายลมย่ำรุ่ง

 

 

 

 


วันที่ : 7 ก.ค. 2558
ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
อ่าน : 2086