ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา


วันที่ : 9 ก.ค. 2558
ที่มา : งานบริหารบุคคลและนิติการ
อ่าน : 1014