ประกาศ มรสน เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา


วันที่ : 20 ก.ค. 2558
ที่มา : งานบริหารบุคคลและนิติการ
อ่าน : 734