กำหนดการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

 


วันที่ : 29 ก.ค. 2558
ที่มา : งานอนามัยและสุขาภิบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อ่าน : 652