ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม สร้างสรรค์จินตนาการในงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมให้โอวาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถพิเศษและการแสดงบนเวทีของเด็กๆ จากโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและโรงเรียนต่างๆ
: 451
: 462
: 513
: 426
: 431
: 464
: 424
: 470
: 458
: 419
: 404
: 423
: 440
: 395
: 414
: 417
: 416
: 411
: 381
: 401
: 383
: 408
: 389
: 400
: 392
: 370

ไปที่หน้า : [1]