ภาพกิจกรรม

    ภาพกิจกรรม [ คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรม สร้างสรรค์จินตนาการในงาน "วันเด็กแห่งชาติ" ]
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะครุศาสตร์ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย ผศ.ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์ รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมให้โอวาท กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงความสามารถพิเศษและการแสดงบนเวทีของเด็กๆ จากโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและโรงเรียนต่างๆ
: 430
: 435
: 491
: 408
: 411
: 445
: 406
: 448
: 439
: 395
: 382
: 402
: 417
: 373
: 394
: 395
: 390
: 392
: 355
: 381
: 364
: 385
: 367
: 379
: 372
: 349

ไปที่หน้า : [1]